Impozitul pe profit 2023: principalele schimbări și actualizări

Proiectele de revizuire fiscală din 2023 aduc modificări semnificative ale impozitului pe profit. Aceste schimbări influențează mediul de afaceri și necesită adaptarea strategiei fiscale atât pentru IMM-uri, cât și pentru companiile mari. Află în continuare cum să optimizezi costurile și care sunt modalitățile de calcul pentru taxe și impozite pe profit. Descoperă importanța fluctuațiilor de curs valutar și ce tendințe vor influența finanțele firmei tale în perioada următoare.

Cum se calculează impozitul pe profit

Impozitul pe profit este calculat în funcție de profitul impozabil al unei companii sau entități. Formula de bază pentru calculul impozitului pe profit este următoarea:

Impozit pe profit = Profit impozabil x Rată de impozit pe profit

Profitul impozabil reprezintă veniturile totale ale unei companii, din care se scad cheltuielile admisibile și deducerile fiscale permise. Aceste cheltuieli includ costurile operaționale, cheltuielile cu forța de muncă, amortizarea activelor și alte cheltuieli legate de afacere. Profitul impozabil reiese din raportările financiare ale companiei, ajustate conform cerințelor fiscale.

Rată de impozit pe profit este rata sau procentul pe care îl stabilește guvernul pentru a calcula impozitul pe profit. Rata de impozit poate varia pentru diferite categorii de companii (IMM-uri vs companii mari, firme din industrii strategice, activități subvenționate etc.). Există și reguli speciale sau deduceri pentru anumite tipuri de venituri sau cheltuieli. De asemenea, în anumite circumstanțe pot exista impozite minime sau taxe suplimentare.

Tipuri de impozit pe profit

Impozitul pe profit este de mai multe tipuri, în funcție de jurisdicție și de regulile fiscale specifice ale unei țări. Iată câteva dintre tipurile comune de impozit pe profit:

  • Impozit pe profit corporativ standard: este tipul obișnuit de impozit pe profit care se aplică companiilor comerciale și corporațiilor. Companiile plătesc un impozit pe profit pe baza profitului lor impozabil, conform ratei de impozit stabilite de lege;
  • Impozit pe profit redus pentru IMM-uri : se aplică rate de impozit reduse sau scutiri fiscale pentru întreprinderile mici sau pentru start-up-uri în primele etape de dezvoltare. Aceste măsuri au ca scop stimularea antreprenoriatului și a creării de locuri de muncă;
  • Impozit pe profit pentru companii străine: sunt considerate rate diferite de impozit pe profit pentru companiile străine sau pentru veniturile obținute din afaceri străine, exprimate în diferite valute. Acest lucru poate include impozite de reținere la sursă pe veniturile obținute în țara respectivă;
  • Impozit pe profit pentru companii multinaționale: sunt reguli fiscale complexe care se aplică profiturilor obținute în mai multe țări. Acestea includ prețuri de transfer și alte măsuri pentru a evita evaziunea fiscală;
  • Impozit pe profit pentru organizații non-profit: există reglementări fiscale speciale, cu reduceri de taxe și deduceri la impozite, în funcție de scopul și activitățile acestor organizații;
  • Impozit pe profit pentru bănci și instituții financiare: se aplică reguli fiscale speciale și sunt considerate impozite pe profit la rate diferite, în funcție de specificul instituțiilor financiare nebancare, respectiv bănci comerciale și alte entități din domeniu.

Impactul actualizărilor fiscale asupra mediului de afaceri 2023-2025

Proiectul de modificare a impozitului pe profit propus de guvern în luna septembrie 2023, cu aplicabilitate în 2024 și 2025 cuprinde mai multe regimuri speciale de impozitare a profitului.

Impozitul pe profit pentru microîntreprinderi

De la 1 ianuarie 2024, pentru firme cu venituri de maximum 60.000 de euro pe an, se va plăti un impozit de 1% pe venit, iar pentru firme cu venituri peste 60.000 de euro și până la 500.000 de euro, impozit de 3% pe venit. În oricare dintre situațiile precizate, microîntreprinderile cu peste 30% rată de rentabilitate vor plăti impozit pe profit de 16%. De la 1 ianuarie 2025, proiectul de lege propune un plafon unic: venituri de 60.000 de euro, pentru încadrarea la impozitul pe venit al microîntreprinderii.

Pentru anul 2023, microîntreprinderile ce depășesc pragul de 500.000 euro în luna august 2023 vor trece la impozit pe profit începând cu trimestrul IV al anului 2023. Urmărește actualizările din Codul Fiscal: Art 52 (Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului), în special detaliile despre schimbarea vectorului fiscal: trecerea de la microîntreprindere la impozit pe profit. Reține că se are în vedere eliminarea pragului de rentabilitate la calculul impozitului pe profit pentru microîntreprinderi. În cazul societăților pe acțiuni, se menține impozitul pe dividende de 8%.

Impozitul pe profit pentru firme cu cifră de afaceri peste 50 milioane euro

Se va plăti în continuare impozitul pe profit pentru firmele care au o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro în anul precedent. În plus, aceste firme vor achita de la 1 ianuarie 2024 un impozit minim pe cifra de afaceri de 1%. De la plata impozitului minim vor fi exceptate companiile ce derulează exclusiv activități de distribuție, furnizare sau transport de energie electrică și gaze naturale. Vor fi și excepții, pentru firme de gaze naturale și de petrol ce vor plăti un impozit diferit în perioada 2024 – 2025.

E-factura devine obligatorie de la 1 ianuarie 2024. Sancțiunile pentru netransmiterea e-facturii vor fi aplicate de la 1 iulie 2024. De la 1 ianuarie 2024, facturile emise de agenții economici trebuie să respecte formatul e-factura, iar dacă firmele nu respectă această reglementare, cheltuielile și TVA-ul nu sunt deductibile.

Cum să adaptezi strategia fiscală în funcție de noile reglementări

Informează-te constant cu privire la noile modificări legislative, ca să evaluezi impactul lor asupra afacerii tale și a obligațiilor fiscale rezultate. Este recomandat să consulți surse de încredere, precum Ministerul Finanțelor Publice sau consultanți fiscali specializați pentru a obține detalii actualizate despre reglementările fiscale.

Un alt aspect important îl reprezintă revizuirea strategiei operaționale a firmei tale. Examinează structura de costuri, fluxurile de venituri și modalitățile prin care poți optimiza aceste aspecte în contextul noilor reguli. Este important să revizuiești planurile de afaceri, bugetele și previziunile, ca să identifici posibilele riscuri și oportunități pe termen scurt, mediu și lung.