Biroul de Credit – tot ce trebuie să știi

Credit in leiMajoritatea persoanelor fizice, fie din România fie de oriunde din lume, accesează un credit la un moment dat în viața lor. Astfel, atunci când avem nevoie de un credit ne îndreptăm către diverse instituții financiare pentru a obține respectiva sumă de bani. Avantajul acestei acțiuni este faptul să obținem suma dorită într-un interval scurt de timp, versus intervalul de timp care ne-ar fi necesar pentru a economisi. În România, fiecare persoană care a accesat vreodată un credit se află în biroul de credit.

Cuprins:

  1. Ce este biroul de credit?
  2. Cum funcționează biroul de credit?
  3. Ce informații deține biroul de credit despre o persoană?
  4. Cine și cum poate accesa informațiile din biroul de credit?
  5. Ștergerea din biroul de credit
  6. Se poate accesa un credit ca rău platnic?

Ce este biroul de credit?

Biroul de credit este o instituție privată din România, înființată ca societate pe acțiuni în anul 2003 și are ca acționari instituții bancare distince. Biroul de credit din România, ca instituție, face parte din Asociatiei Europene a Birourilor de Credit.

Biroul de credit din România se ocupă cu colectarea și furnizarea de informații despre clienții instituțiilor bancare, acestea fiind majoritar bănci. Mai exact, furnizează informații despre persoanele fizice care au contractat vreodată un credit, fie el bancar sau nebancar.

Biroul de credit este un filtru pentru instituțiile bancare, un filtru prin care acestea verifică dacă un potențial client este sau nu rău platnic, dacă își achită sau nu datoriile la timp, dar oferă informații și despre ce credite a avut acest client.

Cum funcționează biroul de credit?

Biroul de credit deține informațiile financiare furnizare de către instituțiile financiare ce se află ca acționari ai acestuia, dar și informații financiare oferite de alte instituții financiare de pe teritoriul țării. Aceste informații au mai multe obiective:
• Date pentru portofoliul de clienți
• Informații financiare raționale despre capacitatea de rambursare, gradul de îndatorare, gradul de risc, comportamentul legat de creditare
• Consultanță
• Criterii uniforme pentru cei care doresc credite

Mai exact, atunci când îți dorești să accesezi un credit de la o instituție financiară, această instituție îți verifică informațiile financiare la biroul de credit. Astfel, va afla dacă sau ce alte credite mai ai în conformitate cu gradul maxim de îndatorare (stabilit prin lege la maximum 40% din venituri), dacă ești bun platnic sau rău platnic, dacă îți achiți datoriile la termen sau cu întârziere și așa mai departe.

Astfel, biroul de credit reglează piața oferind șanse mai mari de creditarea celor care sunt bun platnici și șanse mai mici celor care sunt rău platnici. Un alt avantaj este ajutorul oferit în recuperarea datoriilor – acest lucru se întâmplă atunci când o persoană are datorii neachitate și este nevoită să le achite pentru a putea accesa un alt credit.

În biroul de credit sunt stocate și date referitoare la fraude sau inadvertențe, aceste informații provenind atât din sistemele bancare, cât și cele non-bancare.

Baza de date a biroului de credit este comună tuturor instituțiilor care fac parte din el și este într-o continuă dezvoltare. Instituțiile financiare transmit constant informații către biroul de credit, iar informațiile deținute în baza de date a acestui sunt constant accesare de către instituții.

Ce informații deține biroul de credit despre o persoană?

Participanții la biroul de credit trimit către baza de date a acestuia atât informații pozitive, cât și informații negative. Putem împărți acest proces în 3 faze distince:

1. Raportarea întârzierilor de plată, fraudele și declarațiile cu inadvertențe
Întârzierile de plată sunt considerate astfel în momentul în care trec mai mult de 30 de zile calendaristice de la scandeță, fără a fi realizată o plată. Fraudele se referă la fraudele realizate în relația persoanei cu insituția bancară, acțiune dovedită printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Declarațiile cu inadvertențe se referă la informațiile false oferite de către o persoană în momentul solicitării unui credit.

2. Prelucrarea informațiilor provenite de la participanți – instituții bancare și non-bancare

3. Sistemul de scoring – din anul 2009, fiecare persoană este evaluată conform unui model statistic și primește o anumită notă conform istoricului său, această notă fiind importantă în decizia unei instituții financiare de a-i oferi sau nu un credit

Sistemul de scoring este realizat conform modelului Fico Score și conține punctaje între 300 și 850. Un punctaj de 300 este unul foarte slab, pe când cel de 850 este unul foarte bun. Acest scor este realizat după 5 criterii:
• Istoricul de plată – reprezintă 35% din punctaj și se referă la promptitudinea achitării ratelor, întârzieri și durata acestora, numărul de restanțe
• Număr de credite în curs – reprezintă 30% din punctaj și se referă la soldul creditelor și tipul lor, dar și refinanțări ale acestora
• Durata istoricului – reprezintă 15% din punctaj și se referă la data realizării primului credit sau data încheierii ultimului credit
• Credite noi – reprezintă 10% din punctaj și se referă la creditele deschise recent, tipul acestora, interogări anterioare ale informațiilor din biroul de credit
• Tipul de credit solicitat – reprezintă 10% din punctaj și se referă la numărul de credite în curs și tipul acestora

Cine și cum poate accesa informațiile din biroul de credit?

O persoană fizică are dreptul legal de a obține o dată pe an informațiile proprii din biroul de credit, gratuit. În afara acestor condiții, costul eliberării unui raport este de 6 lei. Pentru a obține aceste informații proprii, trebuie să trimiți o solicitare către biroul de credit.

Ștergerea din biroul de credit

Există posibilitatea ștergerii unei persoane din biroul de credit, fie că este rău platnic sau nu. Informațiile privind o persoană rămân în baza de date a biroului de credit timp de 4 ani, perioadă ce se calculează începând cu data achitării ultimei restanțe. Dacă nu se achită toate restanțele, informațiile despre persoana respectivă vor rămâne în continuare în baza de date a biroului de credit.

Perioada de 4 ani în care informațiile despre rău platnici și despre bun platnici rămân în baza de date a biroului de credit este constantă. Legea din România obligă la ștergerea datelor după 4 ani. Cu toate acestea, conform legilor GDPR din 2018, se poate solicita ștergerea din biroul de credit printr-un cerere către directorul instituției, acesta evaluând-o și oferind un răspuns ulterior.

Se poate accesa un credit ca rău platnic?

Dacă o persoană este rău platnică și dorește să acceseze un credit nou, cel mai probabil instituțiile financiare nu îi vor oferi un credit. Acest lucru se întâmplă deoarece peroana respectivă prezintă un grad de risc, are un istoric de neachitare a datoriilor. Pentru a accesa un nou credit trebuie achitate restanțele care figurează în baza de date a biroului de credit și așteptarea celor 4 ani sau solicitarea ștergerii datelor din biroul de credit.