Ce sunt dividendele și cum se calculează?

În orice companie, este important ca acționarii să știe ce sunt dividendele: ele reprezintă părți din profitul net al unei societati pe actiuni, ce se repartizează fiecărui acționar, în raport cu numărul de acțiuni pe care acesta le detine.

Ce sunt dividendele

Sursa foto: pexels.com

Profitul unei companii poate fi împărțit între acționari prin plata dividendelor. Această plată de dividende poate fi realizată cu numerar, sau prin acțiuni ori titluri de capital. Obținerea de venituri din dividende reprezintă un avantaj pentru acționari deoarece aceștia pot beneficia direct de profitul companiei.

Companiile mici distribuie dividendele în general anual, însă nu sunt obligate să facă asta la fiecare inchidere de an fiscal. Ele pot pastra profitul pentru a-l reinvesti în companie, lucru pe care aleg sa îl faca în primii ani mai ales companiile nou înființate.

Tipuri de dividende

Dividendul brut reprezintă valoarea beneficiului de distribuit (numerar, acțiuni sau în natură), declarată anual administrației fiscale și servește ca bază de calcul al impozitului asupra unei societăți (firme).

Dividendul net este suma încasată efectiv de un acționar, reprezentând partea ce i se cuvine din beneficiul brut, din care se scade impozitul aferent.

Rata de distribuire a dividendelor reprezintă ce cantitate din profitul net este distribuită sub forma de dividende. La Adunarea Generala a Acționarilor se discută posibilitatile plăților și modalitatea agreată de repartizare dividende în cursul anului se consemnează în statutul companiei. Profitul poate fi valorificat în totalitate numerar, sau un mix între numerar și acțiuni, sau în natură. De asemenea, profitul luat în calcul la plata dividendelor poate fi cel curent, sau cel din anii anteriori.

Plata dividendelor către acționari se poate face în mai multe feluri:

  • In bani. Este o metoda facilă, avantajoasă mai ales pentru acționari căci primesc castigurile direct si imediat.
  • In actiuni. Atunci cand compania nu dispune de fonduri pentru a face plata numerar, acționarii primesc retribuiri sub forma de acțiuni. Astfel societățile obțin majorarea capitalului social și păstrează intacte lichiditatile.
  • În natură. O metodă de plată a dividendelor mai puțin întâlnită însă avantajos de pus în practică atunci cand compania are ca obiect de comercializare mărfuri de interes pentru proprii acționari. Acestea pot fi materiale de construcții, consumabile, produse de uz industrial sau casnic, combustibil, materie primă lemnoasă etc. Astfel acționarii își acoperă nevoia de consum individual și în același timp nu afectează lichiditățile companiei.

Cum se calculeaza dividendele

Anual, la Adunarea Generala a Asociatilor, se stabilește distribuirea integrală sau parțială a profitului către acționari. Profitul poate fi și alocat către investiții sau poate fi păstrat în firma.

Mai exact, cum se calculeaza dividendele: profitul net stabilit alocarii dividendelor se imparte la numărul total de acțiuni, un dividend reprezentând remunerația cuvenită unei acțiuni în decurs de un an. Se ia în considerare cota de participare a fiecărui asociat in companie (dacă în actul constitutiv nu este prevăzută alta metoda de calcul), mai exact câte acțiuni deține. Fiecare acționar încasează numărul de acțiuni deținute înmulțit cu valoarea dividendului stabilita anterior.

Prin acest calcul de dividende se asigură o distribuție echitabilă către acționari, în funcție de valoarea procentuală a acțiunilor deținute în companie.

Dacă la momentul deciziei distribuirii dividendelor, compania nu dispune de suficiente lichidități, poate fi redactată hotărârea de distribuire, iar plata se poate face ulterior.

Dacă societatea a emis actiuni cu privilegiu de dividend cumulativ, atunci există posibilitatea de a face plăți retroactive, avand prioritate remunerările alocate în anii cand nu s-au distribuit dividende. Pentru celelalte categorii de acțiuni, dacă exista dividende nedistribuite după 3 ani, acestea sunt prescrise.

Impozitul pe dividende

Începand cu anul 2016, prin Codul Fiscal s-a stabilit că valoarea impozitului pe dividende să fie de 5% din suma totală a venitului brut din dividende.

Impozitul pe dividende este reținut la sursa, deci calculul impozitului pe dividende și plata acestuia revine societăților, nu contribuabililor.

Tot în Codul Fiscal este specificat și cand se plătește impozitul pe dividende: compania are obligația să declare și să plătească impozitul pe dividende către bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătesc dividendele. Acest lucru se face prin depunerea formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

Declarația unică pentru dividende se depune numai de către contribuabilii care obțin venituri din dividende (am luat cazul veniturilor exclusiv din dividende, fără alte tipuri de venituri vizate de declarația unică, însă dacă există și alte tipuri de venituri – cu excepția celor din salarii – se iau și acelea în considerare în declarație) peste plafonul de 12 salarii brute. In anul 2021, cei care obțin venituri din dividende peste suma de 27600 lei au obligația să depună declarația unică ce se face numai pentru plata contribuției la sănătate (CASS).

Cota CASS stabilită prin Codul Fiscal este de 10% din valoarea lunara a salariului minim brut pe economie.
Dacă s-au realizat venituri peste plafon, atunci contribuția la sănătate se limitează la 10% din valoarea plafonului.

Calculul pentru suma de plata asociată declarației unice din 2021 este următorul: CASS = 10% * 27.600 lei => 2.760 lei.

Dacă veniturile au fost sub plafonul de 12 salarii brute, atunci nu se mai întocmește declarația unică, deci nu se plateste CASS.

Declarația unică trebuie depusă în termen de 30 de zile de la încasarea dividendelor a căror valoare este mai mare decat plafonul, iar plata poate fi făcută până în data de 25 mai a anului următor.

Nu există obligația contribuției la pensii (CAS) pentru veniturile obținute din dividende. Acestea sunt vizate in impozitul de 5% stabilit prin Codul fiscal, ce se retine la sursa.

Subiectul dividendelor este unul complex, însă Codul fiscal românesc oferă multe lamuriri legate de ce sunt dividendele și obligațiile de plata asociate acestora.