Robor și noul indice IRCC după care se calculează creditele

Clienții băncilor, fie ei persoane fizice sau juridice, care au credite cu dobânzi variabile urmăresc cu atenție evoluția indicilor în raport cu care acestea sunt calculate. Creditele cu dobânzi variabile sunt direct influențate de indicele Robor, ceea ce înseamnă că totalul ratei lunare poare crește sau se poate reduce în funcție de fluctuațiile acestuia.

1. Ce este indicele Robor?

Romanian Interbank Offer Rate (Robor) înseamnă, pe scurt, rata cu care o bancă împrumută alte bănci, dobânda cu care băncile implicate în calcularea Roborului oferă împrumuturi în lei băncilor contributoare. Indicele Robor pentru persoanele fizice sau juridice este calculat pentru scadențele la 3 și 6 luni, calculându-se media aritmetică pe 3 sau 6 luni la care se adaugă marja. Rezultatul este rata lunară a clientului non-bancar.

Indicele Robor se calculează de către Thomson Reuters, companie de informații financiare, sub supravegherea Băncii Naționale a României.
Printre factorii care influențează indicele Robor se numără inflația, lichiditățile pieței la un moment dat, cererea și oferta lichidităților, riscul investițional ș.a.

Indicele Robor este calculat transparent și afișat la fel de transparent, iar BNR și platforma Thomson Reuters publică aceste informații zilnic pe website-urile lor oficiale, fiind urmărite și de instituții financiare atât locale cât și internaționale. Astfel, nu există dubii sau greșeli în ceea ce privește valoarea acestui indice, fiind un element de importanță națională care afectează populația cu credite cu dobândă variabilă.

2. Fluctuațiile indicelui Robor

Fluctuațiile indicelui Robor se reflectă direct în rata clienților finali care au rate cu dobânzi variabile, adică persoanele fizice sau juridice. Într-un raport pe ultimii 10 ani, cea mai mică valoare a indicelui Robor s-a înregistrat în martie 2016, cu o valoare de 0.8%, iar cea mai mare valoare a fost atinsă în martie 2009, ajungând la 18.3%.

Factorii care influențează indicele Robor sunt condițiile economice și nu băncile. Acestea nu au interes în a influența Robor-ul deoarece, atunci când acesta crește, veniturile băncii se măresc, dar odată cu ele și costurile.
În 2010, Statul Român a dat Ordonanța de Urgență 50 (OUG 50), prin care s-a legiferat ca indicele Robor să fie cel în funcție de care se calculează valoarea dobânzilor variabile. S-a ales acest indice deoarece el este folosit și la nivel internațional, dar și pentru că sistemul de calcul al său este unul transparent. Astfel, ratele în lei cu dobânzi variabile aveau o dobândă compusă din Robor și o marjă fixă a băncii.

Din păcate, în anul 2018, pe fondul unor schimbări legislative și a unor decizii guvernamentale, inflația a crescut considerabil, trăgând după sine și indicele Robor. Acest lucru a crescut ratele clienților finali, persoane fizice sau juridice, cu sume care au atins și câteva sute de lei.

3. IRCC, noul indice Robor

În 2019, Guvernul României a decis să schimbe indicele de referință Robor cu un altul, deoarece acesta crescuse considerabil în 2018 și afecta serios populația cu credite în lei cu dobânzi variabile. Astfel, Banca Națională a României a publicat noul indice de referință numit IRCC.

Indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), se aplică tot pentru creditele în lei, dar acele credite noi și posibilele refinanțări, nefiind valabil pentru creditele în lei cu dobândă variabilă în curs. IRCC se aplică pentru credite imobiliare, credite de consum, descoperiri de cont și carduri de credit.

IRCC, publicat pe 2 mai 2019 de către Banca Națională, având valoarea 2,36%, se calculează ca media artimetică a ratelor dobânzilor zilnice pentru tranzacțiile dintre bănci, din ultimele 3 luni ale anului trecut. Ordonanţa de urgenţă 19/2019 a fost actul legislativ care a introdus noul indice de referință, IRCC.

În ceea ce privește diferențele de bani din buzunarul clientului final cu credite calculate dupa indicele Robor sau IRCC, este prea devreme să le estimăm acum. BNR a afișat pe 10 mai un indice Robor la 3 luni de 3.30% și un indice IRCC calculat pe trimestrul 4 din 2018 de 2,36%. Indicele IRCC oferă acum o sumă finală a ratei mai mică decât dacă aceeași rată ar fi fost calculată după indicele Robor. Cu toate acestea, nu putem exprima care va fi evoluția noului indice de referință decât după o perioadă considerabilă, acesta fiind la fel de influențat de factorii economici ca și predecesorul său.